Toro Power Max 826LE 38621 Snow Blower Operators Manual, 2006 – Norwegian

Løft deretter håndtakene raskt for å støte fronten på
snøfreseren mot bakken. Gjenta om nødvendig til en
strøm av snø kommer ut av utløpssjakten.
Hvis du ikke får renset utløpssjakten ved å støte mot
fronten av snøfreseren, stans motoren, vent til alle de
bevegelige delene har stanset og bruk en pinne,
bruk aldri hånden.
Viktig:  Å renske utløpssjakten ved å støte
fronten av snøfreseren mot bakken kan gjøre at
støtteplatene flytter seg. Juster støtteplatene, og
fest skruene på støtteplatene godt.
Forhindrefrysing
Når det er kaldt ute og mye snø, kan det hende at noen
kontroller og bevegelige deler fryser fast. Ikke bruk
for mye makt når du prøver å bruke kontroller som
er frosset. Hvis du har problemer med å bruke noen
kontroller eller deler, starter du motoren og lar den gå i
noen minutter.
Figur31
Hvis ikke utløpssjakten kan beveges,  se Justere
utløpssjaktlåsen.
Når du har brukt snøfreseren, lar du motoren gå i noen
få minutter for å unngå at bevegelige deler fryser fast.
Sett i gang spiralbladet/viftehjulet for å fjerne rester
av snø fra innersiden av huset. Vri på Quick Stick for
å forhindre at den fryser fast. Slå av motoren og vent
til alle delene har stanset før du fjerner all is og snø fra
snøfreseren.
Hvis sjakten ikke dreier så langt til venstre som den gjør
til høyre, må du sikre at kabelen er ført på innsiden av
håndtakene. Se Montere øvre håndtak.
Hvis ikke sjakten låses  i stilling når du slipper
utløserknappen, se Justere utløpssjaktlåsen.
Flyttesjaktavlederen
Mens motoren er av,  trekker du flere ganger i
starthåndtaket for å forhindre at det fryser fast.
Trykk og hold den blå utløserknappen nede og flytt Quick
Stick fremover for å senke sjaktavlederen, flytt den bakover
for å heve sjaktavlederen (Figur 32).
Brukstips
Viftehjulet og spiralbladet roterer når snøfreseren
er i gang, og dette kan føre til amputasjon av eller
skade på hender og føtter.
Før du skal justere, vaske, undersøke, kontrollere
eller reparere snøfreseren, må du stanse motoren
og vente til alle bevegelige deler står stille. Koble
kabelen fra tennpluggen og hold den borte fra
stikkontakten, for å unngå at motoren starter ved
et uhell.
Figur32
For å fjerne en hindring fra utløpssjakten, se
Renske utløpssjakten.  Om det er nødvendig,
bruk en pinne, ikke  hendene, til å renske
utløpssjakten.
Renskeutløpssjakten
Hvis spiralbladet/viftehjulet går, men det ikke kommer
snø ut fra utløpssjakten, kan det hende at utløpssjakten er
tilstoppet.
Stå alltid bak håndtakene og med utløpsåpningen
vendt bort når du bruker snøfreseren.
For å rense utløpssjakten, bli i førerstillingen og slipp
den venstre trekkontrollspaken. Mens spiralbladet og
viftehjulet går, press ned mot håndtakene for å løfte
fronten på snøfreseren noen centimeter fra bakken.
Hold ansikt, hender, føtter og andre kroppsdeler
samt klær borte fra skjulte, bevegelige eller
roterende deler.
13
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags,
Model Number38621
Model Year2006
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 24 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number260000001 - 260999999
Product NameToro Power Max 826 LE Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Power Max
Swath26 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type26 oz. (.8l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Gearbox Lubricant4.5 oz. (133ml) SAE 90 GL5 or higher
Engine Motor Size318cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB2, EPA2
Transmission Speed6 Forward/2 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website