Toro Power Max 826LE 38621 Snow Blower Operators Manual, 2006 – Norwegian

Merk: Hvis vuggetappen ikke passer inn i hullet når
du løfter på hastighetsvelgerstaget, drei vuggetappen
oppover eller nedover hastighetskontrollstaget til det
passer inn i hullet.
7.
Sikre vuggetappen  og den øvre  enden av
hastighetskontrollstaget med den ytterste skiven og
hårnålssplinten som du tidligere fjernet.
Merk: Se ned gjennom åpningen i hastighetsvelgeren
for enklere installasjon (Figur 8).
Figur5
2.
3.
Sikre den nedre enden av hastighetskontrollstaget med
skiven og hårnålssplinten som du tidligere fjernet.
Fjern hårnålssplinten  og den ytterste skiven
fra vuggetappen  på den  øvre enden av
hastighetskontrollstaget (Figur 6).
Figur8
1.
Hastighetsvelger
3.
Monteresjaktkontrollstag
1.
Pakk ut Quick Stick, og roter den slik at den er oppreist
og i midten.
2.
Trykk og hold den blå utløserknappen nede, og trekk
spaken helt tilbake.
Merk:  Utløpssjakten og avlederen må vende
fremover. Hvis de ikke vender fremover, hold den blå
utløserknappen nede (men ikke flytt Quick Stick) og
roter utløpssjakten inntil de gjør det.
Figur6
1.
2.
Hastighetsvelgerspak
Bølgetskive
3.
4.
Vuggetapp
Flatskive
3.
Legg den  flate, bakre delen  av det lange
Merk: Du kan la den bølgede  skiven og den flate
skiven bli på vuggetappen for å gjøre installeringen litt
enklere (Figur 6).
sjaktkontrollstaget i linje med  den flate fremre
delen av det korte staget som strekker seg fra fronten på
kontrollpanelet slik at de går inn i hverandre (Figur 9).
4.
5.
Sett hastighetsvelgerspaken i stilling R2.
Drei den nedre leddarmen mot klokken, helt opp (Figur
7).
Figur9
Figur7
1.
Kortstag
2.
Langtsjaktkontrollstag
6.
Løft opp på hastighetskontrollstaget, og sett  inn
vuggetappen i hullet i hastighetsvelgerspaken (Figur 6).
4.   Sett inn den fremre enden av staget i åpningen bak på
sjaktens girdeksel inntil det sklir inn i sjaktgiret (Figur
10).
7
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags,
Model Number38621
Model Year2006
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 24 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number260000001 - 260999999
Product NameToro Power Max 826 LE Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Power Max
Swath26 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type26 oz. (.8l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Gearbox Lubricant4.5 oz. (133ml) SAE 90 GL5 or higher
Engine Motor Size318cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB2, EPA2
Transmission Speed6 Forward/2 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website