Toro Power Max 826LE 38621 Snow Blower Operators Manual, 2006 – Norwegian

Problem
Mulig årsak
Løsning
Motorensviverikkejevnt.
1. ChokenståriPå-stilling.
1. SettchokentilAv-stilling.
2.
Drivstoffavstengingsventilen
erikkeheltåpen.
2.
Åpnedrivstoffavstengingsven-
tilen.
3.
Drivstofftankenernestentom,   3. Tøm drivstofftanken, og
ellerdetergammeltdrivstoff
påden.
fylldenmedfersktdrivstoff
(ikke mer enn 30 dager
gammel). Hvisdufortsatthar
problemer,kontakterduet
autorisertforhandlerverksted.
4.
5.
Tennpluggledningenerløs.
4. Koble ledningen til
tennpluggen.
5. Kontroller tennpluggen,
og juster åpningen om
nødvendig. Skifttennpluggen
hvisdenerripet,skitteneller
sprukket.
Tennpluggen er skadet
eller skitten eller
elektrodeavstandenerfeil.
6.
Deterfeilmotoroljenivå  i
motorveivhuset.
6. Fyll på eller tapp ut olje
for å justere oljenivået i
motorveivhusettilmerketFull
ernåddpåpeilestaven.
Motorengår,mensnøfreseren
ryddersnøendårligellerikkei
detheletatt.
1. Gassen står ikke i
Hurtig-stillingnårdurydder
snø.
1. SettgassentilHurtig-stilling.
2.
3.
4.
Snøfreserengårforraskttilå
ryddesnøen.
Duprøveråryddeformyesnø    3. Rydd mindre snø per
perskårgang.
Duprøveråryddeekstremt
tungellervåtsnø.
2. Skift til et lavere gir på
snøfreseren.
skårgang.
4. Ikkeoverbelastsnøfreseren
medekstremttungellervåt
snø.
5.
6.
Utløpssjaktenertilstoppet.
Spiralbladets/viftehjulets
drivremerløselleravrullen.
5. Renskeutløpssjakten.
6. Installer og/eller juster
spiralbladets/viftehjulets
drivrem,sewww.Toro.com
forserviceinformasjoneller
tasnøfreseren med tilet
autorisertserviceverksted.
7.
Spiralbladets/viftehjulets
drivremerslittellerødelagt.
7. Skift ut og/eller juster
spiralbladets/viftehjulets
drivrem,sewww.Toro.com
forserviceinformasjoneller
tasnøfreseren med tilet
autorisertserviceverksted.
Utløpssjaktenkanverkenbeveges   1. Utløpssjaktlåsenerikkekorrekt   1. Justerutløpssjaktlåsen.
ellerlåsesistilling.
justert.
Snøfreserenrydderikkebakken
godtnokforsnø.
1. Støtteplateneog/ellerskrapen   1. Justerstøtteplateneog/eller
erikkeriktigjustert.
skrapen.
2.
Trykketidekkeneerikkelikt.
2. Kontrollerogjustertrykketi
ettellerbeggedekkene.
21
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags,
Model Number38621
Model Year2006
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 24 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number260000001 - 260999999
Product NameToro Power Max 826 LE Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Power Max
Swath26 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type26 oz. (.8l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Gearbox Lubricant4.5 oz. (133ml) SAE 90 GL5 or higher
Engine Motor Size318cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB2, EPA2
Transmission Speed6 Forward/2 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website