Toro Power Max 826LE 38621 Snow Blower Operators Manual, 2006 – Norwegian

Sikkerhet
Før br  u k
For sikti  g : Fei l b r u k ka n  fø r e til
a m p u t a sjo n  a v f in g r e,  h e n d e r  el ler
Les hån   db oke  n  sli k a t du   fo r st å r in nhold   et
fø r d u  b r u ke r sn øfr eser  en. B  li  kje n t  m e d
alle k  ontr   ollene    og  læ r  h vo r d a n  m a n
st op p er m  ot or en r  a sk t.
fø t t e r.
Et  h ur ti g rot e r e n d e
vif t e h ju l sit t e r  n æ r
å p n in g e n .
Før e r e n s
posi  sjon
De t sa kt  erot  e r e n d e  sp ir a lb la d e t  h a r  e t
be ve g elig   kle m p u n kt i  n æ r h e t e n  a v
å p n in g e n .
Denne snøfreseren oppfylte eller  overgikk ISO
Forberedelser
8437-standarden
da den ble produsert.
Kontroller området der du skal bruke snøfreseren
nøye. Fjern alle dørmatter, kjelker og akebrett, planker,
ledninger og andre gjenstander.
Les håndboken slik at du forstår innholdet før du
starter motoren.
Koble fra alle clutchene, før du starter motoren. Sett
også snøfreseren i fri, om det er aktuelt.
Dette er et sikkerhetsvarselsymbol. Det brukes for
å varsle deg om mulige farer for personskade. Følg
alle sikkerhetsmeldinger som følger dette symbolet for
å unngå skader eller dødsulykker.
Sørg alltid for å ha på deg gode vinterklær når du bruker
snøfreseren. Bruk fottøy som gir godt grep på glatte
underlag.
Feilaktig bruk og vedlikehold av snøfreseren kan føre til
personskade eller dødsfall. For å redusere muligheten
for skader bør du følge sikkerhetsinstruksjonene
nedenfor.
Drivstoff er meget brannfarlig og må  behandles
forsiktig.
Bruk en godkjent drivstoffkanne.
De følgende instruksjonene er tilrettelagt etter ANSI/OPEI
B71.3-1995-standarden og ISO-standarden 8437:1989.
Fyll aldri drivstoff på en motor som er i gang, eller
som er varm.
Opplæring
–   Fyll drivstoff på tanken utendørs, og vær meget
forsiktig. Fyll aldri drivstoff innendørs.
Les brukerhåndboken nøye. Gjør deg godt kjent med
alle kontroller og riktig bruk av utstyret. Lær hvordan du
raskt kan stoppe snøfreseren og koble fra kontrollene.
Sett tanklokket på igjen, og tørk opp eventuelt
drivstoffsøl.
Bruk kun kabelen som fulgte med snøfreseren, og en
stikkontakt som er egnet for strømkabler på elektriske
startmotorer.
La aldri barn få lov til å bruke snøfreseren. La heller
aldri voksne få lov til å bruke den uten at de har fått
riktig opplæring.
Juster høyden på spiralbladhuset før du begynner å
rydde snø fra grusunderlag.
Ikke la noen oppholde seg i området der snøfreseren
skal brukes (spesielt ikke små barn og kjæledyr).
Vær forsiktig slik at snøfreseren ikke sklir eller faller,
spesielt når den brukes i revers.
Forsøk aldri å foreta justeringer mens motoren er i gang,
unntatt når en slik justering er spesielt anbefalt av Toro.
2
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags,
Model Number38621
Model Year2006
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 24 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number260000001 - 260999999
Product NameToro Power Max 826 LE Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Power Max
Swath26 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type26 oz. (.8l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Gearbox Lubricant4.5 oz. (133ml) SAE 90 GL5 or higher
Engine Motor Size318cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB2, EPA2
Transmission Speed6 Forward/2 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website