Toro Power Max 826LE 38621 Snow Blower Operators Manual, 2006 – Norwegian

7.
Start snøfreseren ved å bruke tilbakespolingsstarteren
eller den elektriske starteren (Figur 24).
Figur25
2.
3.
Vent til alle bevegelige deler stanser før du forlater
førerstillingen.
Lukk drivstoffavstengningsventilen ved å rotere den
med klokken (Figur 26).
Figur24
Viktig: For å forhindre skade på den elektriske
starteren må den ikke kjøres mer enn 10 ganger
ved intervaller på fem sekunder på, og deretter
fem sekunder av. Hvis motoren ikke starter etter
disse forsøkene, må du la starteren kjøle seg ned
i minst 40 minutter før du prøver å starte den
igjen. Hvis motoren fortsatt  ikke starter må du
levere snøfreseren til service hos et  autorisert
serviceverksted.
Figur26
4.
Trekk i tilbakespolingsstarteren 3 eller 4 ganger. Dette
forhindrer at tilbakespolingsstarteren fryser.
8.
9.
Koble kabelen fra den  elektriske starteren og
strømuttaket.
Bruketrekkdrivet
Når motoren starter, sett choken i 3/4-stilling. Etter
hvert som motoren blir varmere,  sett choken i
Viktig: For å bruke trekkdrivet, må snøfreseren ha i
gang selvdriftsfunksjonen. Se Frigang eller bruk av
selvdrift.
1/2-stilling.
Når motoren har blitt varm, sett choken
til Av-stilling.
1.
For å aktivere trekkdrivet,  klem den venstre
trekkfunksjonsspaken til håndtaket (Figur 27).
Hvis du lar snøfreseren  stå tilkoblet til et
strømuttak kan noen starte snøfreseren ved
et uhell og påføre skade på mennesker eller
eiendom.
Koble alltid fra strømledningen når du ikke
starter snøfreseren.
Stoppemotoren
1.
Sett gassen til Stopp-stilling (Figur 25).
Figur27
2.
3.
For å stoppe trekkdrivet, slipp trekkfunksjonsspaken.
Kontroller for å sikre at hastighetsvelgeren fungerer
ordentlig:
11
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags,
Model Number38621
Model Year2006
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 24 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number260000001 - 260999999
Product NameToro Power Max 826 LE Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Power Max
Swath26 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type26 oz. (.8l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Gearbox Lubricant4.5 oz. (133ml) SAE 90 GL5 or higher
Engine Motor Size318cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB2, EPA2
Transmission Speed6 Forward/2 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website