Toro Power Max 826LE 38621 Snow Blower Operators Manual, 2006 – Norwegian

Sett alltid gassen til Hurtig-stilling når du rydder snø.
Hvis motoren sakker farten under en last eller et hjul
glipper, sett snøfreseren i et lavere gir.
Rotorbladene kan kaste steiner, leketøy og andre
gjenstander opp i luften, noe som kan forårsake
skade på føreren eller forbipasserende.
Hvis fronten på snøfreseren vipper opp, sett snøfreseren
i et lavere gir. Hvis fronten fortsetter å vippe opp, løft
opp på håndtakene.
Hold området som skal ryddes, fritt for alt som
kan bli frest opp og kastet ut av rotorbladene.
Hold barn og kjæledyr borte fra arbeidsområdet.
Vedlikehold
Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.
Anbefaltvedlikeholdsplan
Vedlikeholdsintervall
Etterde2førstetimene
Forhverbrukellerdaglig
Vedlikeholdsprosedyre
Kontrollerstyrekabelen,ogjusterdenomnødvendig.
• Kontrollerspiralblads-/viftehjulskabelen,ogjusterdenomnødvendig.
Skiftmotoroljen.
• Sjekkoljenivåetogfyllpåoljeetterbehov.
Kontrollerstøtteplateneogskrapen,ogjusterdemetterbehov.
Kontrollerstyrekabelen,ogjusterellerskiftdenutomnødvendig.
Kontrollerspiralblads-/viftehjulskabelen,ogjusterellerskiftdenutomnødvendig.
Sjekkoljenivåetispiralbladetsgirkasse,ogfyllpåoljeetterbehov.
Skiftmotoroljen.
Årlig
Smørsekskantakselen.
Kontrollertennpluggen. Skiftdenutog/ellerjusteravstandenomnødvendig.
Kontrollertrykketibeggedekkene,ogfylldemtilmellom116og137kPa(17til
20
psi).
Tapputdrivstoffet,ogkjørmotorenforåtørkeutdrivstofftankenogforgasseren
påsluttenavsnøfresersesongen.
Fåetautorisertserviceverkstedtilåkontrollereogskifteuttrekkdrivremmen
og/ellerspiralbladets/viftehjuletsdrivbelteomnødvendig.
Årligellerførlagring
Viktig: Du finner mer informasjon om vedlikehold og utføring av service på snøfreseren din på www.Toro.com.
Viktig: Hvis du vil ha mer informasjon om vedlikeholdsprosedyrer, ser du i brukerhåndboken for motoren. Vil du
vite mer om justeringer, reparasjoner eller servicegaranti, ta kontakt med et autorisert Tecumseh-serviceverksted.
Gjøreklartilvedlikehold
1.
2.
Sett snøfreseren på en jevn flate.
Stopp motoren, og vent til alle bevegelige deler har
stoppet.
3.
Koble fra tennpluggledningen (Figur 33).
Figur33
14
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags,
Model Number38621
Model Year2006
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 24 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number260000001 - 260999999
Product NameToro Power Max 826 LE Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Power Max
Swath26 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type26 oz. (.8l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Gearbox Lubricant4.5 oz. (133ml) SAE 90 GL5 or higher
Engine Motor Size318cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB2, EPA2
Transmission Speed6 Forward/2 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website