Toro Power Max 826LE 38621 Snow Blower Operators Manual, 2006 – Norwegian

Lydstyrke
Ikke røyk mens du håndterer drivstoff.
Ikke ta på motoren mens den går eller like etter at den
har stoppet da den kan være varm nok til å forårsake
brannskader.
Denne maskinen har et garantert lydstyrkenivå på 108 dBA,
basert på måling av identiske maskiner  i henhold til
EN 3744.
Hvis snøfreseren skal lagres i mer enn 30 dager, må
tanken tømmes for drivstoff for å unngå brannfare.
Lagre drivstoff i en godkjent drivstoffkanne.  Ta
nøkkelen ut av tenningen før snøfreseren settes bort.
Vibrasjon
Denne maskinen overskrider  ikke hånd-arm-
vibrasjonsnivået på 7,0 m/s2, basert på måling av identiske
maskiner i henhold til EN 1033.
Kjøp utelukkende originale reservedeler og tilbehør fra
Toro.
Sikkerhets-oginstruksjons-
merker
Lydtrykk
Denne maskinen har et maks. lydtrykksnivå på 92 dBA ved
operatørens øre, basert på måling av identiske maskiner i
henhold til EN 11201.
Viktig: Sikkerhets- og instruksjonsmerker er plassert nær områder som utgjør en mulig fare. Skift ut skadde
merker.
106-4523
1.
2.
3.
Trekkdriv–klemspakenforåaktivere,slippspakenforådeaktivere.
4.
5.
Fareforatgjenstanderslyngesgjennomluften–holdtryggavstand
framaskinen.
Spiralblad-/viftehjuldrivaksel–klemspakenforåaktivere,slipp
spakenforådeaktivere.
Advarsel–lesBrukerhåndboken.
Fareforatviftehjuletkanpåførekuttellerlemlesting–stans
motorenførduforlaterførerstillingenogplasseraldrihåndenforan
utløpssjakten.
4
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags,
Model Number38621
Model Year2006
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 24 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number260000001 - 260999999
Product NameToro Power Max 826 LE Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Power Max
Swath26 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type26 oz. (.8l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Gearbox Lubricant4.5 oz. (133ml) SAE 90 GL5 or higher
Engine Motor Size318cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB2, EPA2
Transmission Speed6 Forward/2 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website