Toro Power Max 826LE 38621 Snow Blower Operators Manual, 2006 – Norwegian

3.
4.
Kontroller tennpluggen og skift den hvis den har
slått sprekker, er ødelagt eller er skitten, eller hvis
elektrodene er slitte.
Viktig: Ikke rengjør elektrodene.  Partikler som
kommer inn i sylinderen kan føre til at motoren
skades.
Still mellomrommet mellom elektrodene på tennpluggen
til 0,76 mm (Figur 45).
Figur47
1.
Kabelrør
2.
Kabelklemme
3.
Grip kabelrøret og flytt det mot fronten av maskinen
inntil utløpssjaktlåsen kobles fullstendig til tennene i
giret (Figur 47 og Figur 48).
Figur45
1.
0,76mm
5.
Monter tennpluggen for hånd, og trekk den deretter til
med 20,4 Nm.
Merk: Hvis du ikke har en momentnøkkel, fester du
pluggen godt.
Justereutløpssjaktlåsen
Hvis ikke utløpssjakten låses i ønsket stilling eller ikke kan
låses opp slik at du kan flytte den til en annen stilling, må
du justere utløpssjaktlåsen.
Figur48
1.
Fjern festene på girdekslet (Figur 46), løft fronten på
dekslet opp og skyv det bakover så det ikke er i veien.
2.
Tenneneigiret
1.
Utløpssjaktlås
Merk: Låsen er fjærbelastet og vil bevege seg naturlig
inn i tennene i giret (Figur 48).
4.
Fjern eventuell slakk i kabelen ved å trekke kabelrøret
bakover.
5.
6.
Stram til klemskruen som fester kabelen.
Sett på og fest dekslet igjen.
Skiftedrivremmene
Figur46
Hvis spiralbladets/viftehjulets  drivrem eller
trekkdrivremmen blir slitt,  bløt av olje eller  på
annen måte ødelagt, gå til www.Toro.com for ytterligere
serviceinformasjon eller få et autorisert serviceverksted til å
bytte ut remmen.
2.
Løsne klemskruen som fester kabelen (Figur 47).
18
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags,
Model Number38621
Model Year2006
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 24 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number260000001 - 260999999
Product NameToro Power Max 826 LE Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower, Two Stage Power Max
Swath26 inch
DischargeTwo Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type26 oz. (.8l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Gearbox Lubricant4.5 oz. (133ml) SAE 90 GL5 or higher
Engine Motor Size318cc
Engine Motor Type4 Cycle CARB2, EPA2
Transmission Speed6 Forward/2 Reverse
Transmission TypeFriction Disc
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website